Error
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
  • Unable to load Cache Storage: database
pungprakarn.com

ที่มาของเว็บไซต์ พังพระกาฬดอตคอม

ในปัจจุบันถึงแม้คนส่วนใหญ่จะกล่าวว่ากระแสจตุคามรามเทพได้เลือนหายไปจาก สังคมไทยแล้ว หรืออาจจะกล่าวว่าถึงขีดต่ำสุดก็ว่าได้ แต่ก็ยังมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่ยังมีความเชื่อมั่นศรัทธาที่มั่นคงต่อองค์จตุคามรามเทพ เนื่องจากได้ติดตามที่มาที่ไป ประวัติการสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ เสาหลักชัยจังหวัดเพชรบูรณ์ และวัตถุมงคลสายหลักเมืองนครศรีธรรมราช และวัตถุมงคลเสาหลักชัยฯ มาโดยตลอด ทั้งจากหนังสือความรู้สู่ความจริงแท้ที่ไม่มีใครรู้ของจตุคามรามเทพ บทความและเอกสารของเว็บไซต์สุริยันจันทรา.คอม และแหล่งข้อมูลเปิด-ปิด ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับประสบการณ์จากการบูชาขอพรจากวัตถุมงคลหลักเมืองฯ มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้แสดงความเชื่อมั่นศรัทธาด้วยการสมัครเป็นสมาชิกอาศรมจตุคามรามเทพ ซึ่งมี พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล เป็นประธาน ในเบื้องต้นจึงได้ริเริ่มจัดทำเว็บพังพระกาฬ.คอม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารในแบบสองทางระหว่างสมาชิกตามประสาลูก องค์พ่อจตุคามรามเทพ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลหรือความรู้ ตลอดจนแนวทางต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางของอาศรมจตุคามรามเทพ


“พระ กาฬ” หรือ “พระกาล” เป็นหลักอภิปรัชญาลี้ลับล้ำลึกว่าด้วยรากฐานการก่อกำเนิด จักรวาล โลก และสรรพสิ่งทั้งหลาย อธิบายให้รู้ว่า มีจุดเริ่มต้นมาจาก “แสง” ถ้าไม่มีแสงสว่างทุกอย่างจะตกอยู่ในความมืดมิดมองไม่เห็นอะไรเลย และหนาวเย็นจนสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ พวกฤาษีสมัยพระเวทเรียกแสงว่า “ไฟ” นักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ เรียกว่า “บิ๊กแบ๊ง” แรงระเบิดอย่างรุนแรงที่สุดเมื่อ ๔,๖๐๐ ล้านปีก่อน ได้บันดาลให้เกิดแสงสว่างขึ้น ภายหลังจึงวิวัฒนาการเป็น มาจนถึงทุกวันนี้ “สสาร” และ “พลังงาน” คลี่คลายขยายตัวเป็น “ระบบสุริยจักรวาล” “ดาราจักร” และ “เอกภพ” เกิดเป็นสิ่งทั้งหลายขึ้นมาในโลก ดังที่เรารู้เห็นกันอยู่ในธรรมชาติ ยุ่งยากและยืดยาวเกินกว่าที่จะกล่าวให้หมดสิ้นได้ เพียงแต่สรุปว่า “แสง” ก็คือตัวการทำให้เกิด “เวลา” ในภาษาอินเดียเรียก “เวลา” ว่า “กาล” อันเป็นตัวกำหนด “อายุขัย” หรือ “ความตาย” ของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกและจักรวาล จึงพากันเกรงกลัวเคารพยกย่องให้เป็น เทพเจ้า เรียกว่า “พระกาฬ” หรือ “พระกาล” ผู้เป็นเจ้าชีวิต และทุกสิ่งทุกอย่างในโลก เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จึงพยายามค้นหาความจริงแท้ของธรรมชาติ เพื่อหลีกเลี่ยง กฎแห่งพระไตรลักษณ์ ให้ยั่งยืนนานที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ใดตรัสรู้ธรรม รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งปวง ได้รับสมญานามยกย่องว่า “พังพระกาฬ” คือ ผู้อยู่เหนือ “กาละ และ เทศะ” ในศาสนาพุทธ นิกายหินยาน เรียกผู้สำเร็จญาณปัญญานี้ว่า “พระอรหันต์” นิกายมหายาน เรียกว่า “พระโพธิสัตว์” ชาวทะเลใต้ให้ฉายาผู้ตรัสรู้ธรรมดังกล่าวว่า “พังพระกาฬ” ผู้มีความรอบรู้ระดับนี้เท่านั้นที่สามารถสร้างสรรค์ความศักดิ์สิทธิ์ให้ เกิดขึ้นได้ตามที่ใจปรารถนา ...**

( ** คัดลอกบางส่วนมาจากบทความเหรียญพระปิดตาพังพระกาฬรุ่น 1 ของพล.ต.ท.สรรเพชญ ฯ)


วัตถุประสงค์


1. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์พ่อจตุคามรามเทพ และวัตถุมงคลหลักเมืองนครศรีธรรมราช รวมทั้งวัตถุมงคลหลักชัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างสมาชิกลูก ๆ องค์พ่อ และผู้ที่สนใจ ตามแนวทางของ พล.ต.ท.สรรเพชญ ธรรมาธิกุล
2. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พ่อจตุคามรามเทพ
3. เพื่อศึกษาค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับความรู้ความศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาล จิตศักดิ์สิทธิ์ พลังจักรวาล และพลังอันไร้ขีดจำกัดของตนเอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต
4. เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก และร่วมสร้างเครือข่ายสมาชิกอาศรมจตุคามรามเทพ ที่มีคุณภาพและแข็งแกร่งต่อไป


เป้าหมาย


เป็น ศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับองค์จตุคามรามเทพ และบูรณาการศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างไรขีดจำกัด

 

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

บ้านใหม่ลูกองค์พ่อเป็นอย่างไรบ้าง
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ModernSys | Copyright © 2009 by Pungprakarn.com